Comisii

Publicat în

Scopul Comisiei de Monitorizare îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control intern managerial integrat, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod eficient, eficace şi economic. TEMEI LEGAL: Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al […]