COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare Proiect

Pregătire documentație tehnico-economică pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739

 

Luni, 17 august 2020, domnul Mircea Abrudean, Prefectul Județului Cluj, a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului Pregătire documentație tehnico-economică pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739.

Beneficiarul contractului de finanțare este Instituția Prefectului județul Cluj, iar implementarea proiectului va consta în achiziționarea Serviciilor de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a expertizei tehnice și studiilor aferente (geotehnic, topografic, istoric-arhitectural, altele) la imobilul monument istoric de categoria B de interes local- Palatul Administrativ al județului Cluj, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Proiectul este finanțat din bugetul Institutului Național al Patrimoniului, în cadrul Apelului Național de Proiecte Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020, subprogramul Proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice.

Valoarea finanțării este de 204.770 lei din care 140.000 lei reprezintă cuantumul finanțării Institutului Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice iar 64.770 lei reprezintă cuantumul contribuției proprii din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Durata proiectului este de 60 de zile.

Implementarea proiectului se va realiza în parteneriat cu un expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării monumentelor istorice.

Rezultatul imediat al implementării constă în recepționarea unei documentații tehnico-economice completă avizată (DALI, expertiză tehnică și studii de specialitate aferente), necesară pentru demararea unui viitor proiect de reabilitare, modernizare şi dotare a clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj.

Pe termen lung, urmărim prin proiect scoaterea din pericol a monumentului istoric prin ample lucrări de reabilitare dar și conștientizarea comunității locale în ceea ce privește valoarea și importanta monumentelor istorice-clădiri administrative.

 

Biroul de presă,
19 august 2020,