COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Miercuri, 27 septembrie 2023, doamna Irina MUNTEANU, Prefectul județului Cluj împreună cu domnul subprefect Tasnádi István-Szilárd au semnat, în cadru oficial, contractul privind achiziționarea serviciului de elaborare a proiectului tehnic și execuție de lucrări, necesare realizării proiectului: Renovarea energetică moderată, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, finanțat prin PNRR, componenta C5 – Valul Renovării, axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Contractul în valoare de 31.072.328 lei cu TVA a fost contrasemnat de Asocierea SC TOMOROGA CONSTRUCT SRL (prin reprezentanți legali), în calitate de Prestator al serviciilor, care includ: elaborarea proiectului tehnic, asigurarea verificării tuturor documentațiilor tehnico-economice, execuția lucrărilor de renovare energetică a clădirii Palatului Administrativ, asistență tehnică pe toată perioada de derulare a investiției, certificat de performanță energetică.

Durata de execuție a contractului este de 27 de luni de la data semnării, recepția lucrărilor urmând a se realiza până la finalul lunii decembrie 2025.

Lucrările contractate prevăd intervenții ample la clădirea Palatului Administrativ al județului Cluj, precum refacerea fațadelor și a șarpantei, reabilitarea energetică a sistemului de încălzire, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, instalarea unor sisteme eficiente de climatizare, modernizarea instalațiilor de iluminat și instalarea a două stații cu câte două puncte de încărcare pentru mașini electrice.

Pentru detalii privind proiectul implementat de Instituția Prefectului- județul Cluj, care include și activități precum: achiziție servicii consultanță, dirigenție de șantier, audit extern, publicitate, vă rugăm consultați secțiunea dedicată de pe portalul instituției, accesând următorul link https://cj.prefectura.mai.gov.ro/renovare-energetica-cladire-palat-administrativ/ .