Comunicat de presă

Având în vedere sesizările cetățenilor din municipiul Cluj-Napoca și din împrejurimi, referitoare la disconfortul olfactiv din ultima perioadă, în contextul verificărilor în teren efectuate de către autoritățile cu atribuții în domeniu și a rezultatelor obținute inițial, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj analizează cu ajutorul autolaboratorului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, calitatea aerului din zona de monitorizare.

Pornind de la faptul că la măsurătorile anterioare, din perioada 04-05 septembrie, efectuate de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, în zona fermei din satul Rediu, comuna Aiton, prin analiză de durată lungă (24h), s-a constatat faptul că a fost depășit nivelul maxim admis pentru amoniac (0,1421 mg/m3 față de 0,1000 mg/m3), și că la momentul măsurătorilor cu autolaboratorul, activitatea fermei era sistată din propria inițiativă a societății, începând cu 8 septembrie a.c., autolaboratorul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor va reveni în proximitatea zonei fermei din satul Rediu, pentru a efectua noi monitorizări în vedere obținerii unor rezultate concludente, după reluarea activității.

Monitorizările efectuate de către autolaborator pentru depistarea poluanților gazoși asigurând o bună reprezentativitate a punctelor de monitorizare pentru respectarea conformității STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”, pentru probe de scurtă durată (30 min) și respectiv probe de lungă durată (medie zilnică), au fost determinate concentrațiile de monoxid de carbon (CO), dioxid de azot (NO2), dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3) și hidrogen sulfurat (H2S), particule în suspensie PM 10, precum și pentru o serie de compuși organici volatili BTEX.

În baza datelor achiziționate de analizoarele din dotarea autolaboratorului se observă următoarele:

Pentru amoniac NH3

La ambele puncte de prelevare s-a constatat încadrarea tuturor valorilor medii de scurtă durată (30 min) și a valorii medii zilnice de lungă durată (24h) sub concentrațiile maxime admise.
– valorile medii de scurtă durată s-au încadrat în domeniul de variație 5,33 ÷ 43,41 µg/m³, pentru punctul 1 – Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), respectiv în domeniul 3,94÷27,17 µg/m3, în punctul 2. Cantitatea maximă admisă (CMA) este de 300 µg/m³.
– valorile medii de lungă durată au fost 17,4 µg/m³, pentru punctul 1, respectiv 8,35 µg/m³, în punctul 2 – ferma din satul Rediu, comuna Aiton, iar cantitatea maximă admisă este de 100 µg/m³.

Pentru hidrogen sulfurat (H2S):
La ambele puncte de prelevare s-a constatat încadrarea valorilor medii zilnice de lungă durată(24) sub concentrațiile CMA (Concentrația Maximă Admisă), conform prevederilor referențialului STAS 12574-87.

S-a constatat depășirea CMA pentru două valori medii de scurtă durată (30 min) în intervalul 08:00 – 09:00 din data de 08 septembrie, doar la punctul de prelevare 1 de la CMID, în condiții meteo de viteză vânt 0,3-0,4 m//s și direcția vântului N-NV predominantă.

– Valorile medii de scurtă durată s-au încadrat în domeniul de variație 5,90÷18,42 µg/m³, pentru punctul 1, respectiv în domeniul 5,16÷ 6,72 µg/m³, în punctul 2. Subliniem faptul că valoarea CMA pentru H2S la valorile medii de scurtă durată este de 15 µg/m³.
– Valorile medii de lungă durată au fost 7,68 µg/m³, pentru punctul 1, respectiv 5,97 µg/m³, în punctul 2. Cantitatea maximă admisă în acest caz este de 8 µg/m³.

Pentru pulberi în suspensie la ambele puncte de prelevare, s-a constatat încadrarea valorilor medii zilnice sub valoarea limită zilnică pentru pulberile în suspensie PM10, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, valoarea pentru punctul 1 a fost de 21,16, respectiv la punctul 2 a fost de 17,68, CMA fiind de 50 µg/m³.

Pentru dioxid de azot (NO2)

– la ambele puncte de prelevare, s-a constatat încadrarea tuturor valorilor medii orare sub valorile limită, conform Legii 104/2011. Astfel, valorile medii orare s-au încadrat în domeniul de variație 5,10÷38,71 µg/m³, pentru punctul 1, respectiv în domeniul 5,35÷18,75 µg/m³, în punctul 2. Valoarea CMA este de 200 µg/m³.

Pentru dioxid de sulf SO2

– la ambele puncte de prelevare, s-a constatat încadrarea tuturor valorilor medii zilnice sub valoarea limită zilnică, respectiv valoarea limită orară, conform Legii nr. 104.2011. Astfel:
– Valorile medii orare s-au încadrat în domeniul de variație 5,99÷9,17 µg/m³, pentru punctul 1, respectiv 2,98÷5,23 µg/m³, în punctul 2. CMA, în acest caz este de 350 µg/m³.
– Valorile medii zilnice au fost 7,36 µg/m³, pentru punctul 1, respectiv 4,07 µg/m³, în punctul 2, iar în acest caz 125 µg/m³.

Pentru monoxid de carbon CO – la ambele puncte de prelevare, s-a constatat încadrarea sub valoarea maximă zilnică a mediei mobile de 8 ore, conform Legii nr. 104/2011. Astfel valoarea maximă zilnică a mediei mobile de 8 ore a fost de 0,59 mg/m³, pentru punctul 1, respectiv 0,33 mg/m³, în punctul 2. Pentru monoxidul de carbon, CMA este de 10 mg/m³.

Instituțiile cu atribuții în domeniu analizează în mod activ, prin procedurile specifice și determinări de specialitate, calitatea aerului și a nivelului substanțelor din aer. Totodată personalul de specialitate realizează, în continuare, verificări la ambele locații, în vederea stabilirii unor măsuri specifice conform legislației în vigoare, pentru fiecare operator în parte, în vederea reducerii riscului de producere de disconfort olfactiv pentru cetățeni.